Gebarentaal

  • Communicatie is een basisbehoefte van mensen. Door communicatie kunnen mensen elkaar op de hoogte brengen van wat ze voelen, denken en willen. In gebarentaal kan alles gezegd worden!
  • Gebarentaal is niet universeel, elk land heeft zijn eigen gebarentaal. Taal ontwikkelt zich op plekken waar mensen de behoefte hebben om met elkaar te communiceren.
  • Gebarentaal wordt gebruikt door dove, laatdove, plotsdove, slechthorende en horende mensen. Er zijn in Nederland ongeveer 1,5 miljoen mensen die niet goed kunnen horen, hieronder vallen alle gradaties, van licht slechthorend tot vibratiedoof.
  • Nederlandse Gebarentaal is de moedertaal van doof geboren personen in Nederland.
    Op 13 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer met algemene stemmen de wet erkenning Nederlandse Gebarentaal aanvaard!
  • Een cursus gebarentaal volgen is belangrijk omdat je bijdraagt aan een inclusieve samenleving.
  • Gebarentaal is voor iedereen handig om te leren. Je kunt met iedereen communiceren (wat ontzettend waardevol is!) maar ook voor horende mensen onder elkaar is gebarentaal heel goed te gebruiken. Bijvoorbeeld als je nog even door wil kletsen als je gesprekspartner al in de trein is gestapt.